Football fieldDownload×
Handicap
90+5'2-0
90+4'2-0 -0.514.67 +0.51.01
90+3'2-0 -0.512.74 +0.51.01
90+3'2-0 -0.59.93 +0.51.03
90+3'2-0 -0.58.01 +0.51.06
90+2'2-0 -0/0.53.80 +0/0.51.25
90+2'2-0 -0/0.53.40 +0/0.51.30
90+2'2-0 01.10 07.05
90+1'2-0 01.16 05.31
90+1'2-0 -0/0.52.61 +0/0.51.48
90'2-0 01.16 05.31
90'2-0 -0/0.52.56 +0/0.51.50
46'1-0
46'1-0 -1/1.52.01 +1/1.51.80
45'1-0 -1/1.51.96 +1/1.51.84
45'1-0 -1/1.51.95 +1/1.51.85
45'1-0 -1/1.51.93 +1/1.51.88
44'1-0 -1/1.51.92 +1/1.51.89
44'1-0 -1/1.51.91 +1/1.51.89
44'1-0 -1/1.51.93 +1/1.51.88
44'1-0 -1/1.51.92 +1/1.51.89
43'1-0 -1/1.51.90 +1/1.51.90
43'1-0 -1/1.51.89 +1/1.51.92
42'1-0 -1/1.51.88 +1/1.51.93
42'1-0 -1/1.51.86 +1/1.51.94
42'1-0 -1/1.51.86 +1/1.51.95
42'1-0 -1/1.51.89 +1/1.51.92
41'1-0 -1/1.51.87 +1/1.51.94
41'1-0 -1/1.51.86 +1/1.51.94
40'1-0 -1/1.51.86 +1/1.51.95
40'1-0 -1/1.51.86 +1/1.51.94
40'1-0 -1/1.51.89 +1/1.51.91
40'1-0 -1/1.51.89 +1/1.51.92
39'1-0 -1/1.51.91 +1/1.51.90
39'1-0 -1/1.51.88 +1/1.51.93
39'1-0 -1/1.51.89 +1/1.51.92
39'1-0 -1/1.51.87 +1/1.51.93
37'1-0 -1/1.51.85 +1/1.51.95
37'1-0 -1/1.51.86 +1/1.51.94
37'1-0 -1/1.51.87 +1/1.51.94
36'1-0 -1/1.51.88 +1/1.51.92
36'1-0 -1/1.51.87 +1/1.51.94
36'1-0 -1/1.51.86 +1/1.51.95
35'1-0 -1/1.51.84 +1/1.51.96
35'1-0 -1/1.51.83 +1/1.51.98
35'1-0 -1.52.03 +1.51.78
35'1-0 -1/1.51.80 +1/1.52.02
34'1-0 -1.52.02 +1.51.79
34'1-0 -1.52.03 +1.51.79
34'1-0 -1.52.02 +1.51.79
34'1-0 -1.52.01 +1.51.80
33'1-0 -1.51.98 +1.51.82
32'1-0
32'1-0 -1.51.86 +1.51.95
32'0-0 -1.51.84 +1.51.96
31'0-0 -1.51.86 +1.51.95
31'0-0 -1.51.86 +1.51.94
30'0-0 -1.51.87 +1.51.94
30'0-0 -1.51.86 +1.51.95
29'0-0 -1.51.85 +1.51.96
29'0-0 -1.51.83 +1.51.97
28'0-0 -1.51.82 +1.51.98
28'0-0 -1.51.81 +1.52.00
26'0-0 -1.5/21.95 +1.5/21.85
26'0-0 -1.5/21.94 +1.5/21.86
25'0-0 -1.5/21.93 +1.5/21.87
25'0-0 -1.5/21.90 +1.5/21.90
25'0-0 -1.5/21.89 +1.5/21.92
24'0-0 -1.5/21.87 +1.5/21.93
24'0-0 -1.5/21.86 +1.5/21.94
24'0-0 -1.5/21.85 +1.5/21.95
24'0-0 -1.5/21.87 +1.5/21.93
23'0-0 -1.5/21.85 +1.5/21.95
23'0-0 -1.5/21.84 +1.5/21.97
22'0-0 -1.5/21.84 +1.5/21.96
22'0-0 -1.5/21.83 +1.5/21.97
21'0-0 -1.5/21.82 +1.5/22.00
21'0-0 -1.5/21.82 +1.5/21.98
19'0-0 -1.5/21.82 +1.5/22.00
19'0-0 -1.5/21.81 +1.5/22.01
19'0-0 -1.5/21.80 +1.5/22.02
18'0-0 -22.05 +21.77
16'0-0 -22.04 +21.78
16'0-0 -22.05 +21.77
16'0-0 -22.02 +21.79
15'0-0 -22.03 +21.79
15'0-0 -22.02 +21.79
15'0-0 -22.03 +21.79
15'0-0 -22.02 +21.79
14'0-0 -1.5/21.79 +1.5/22.03
11'0-0 -1.5/21.81 +1.5/21.99
11'0-0 -1.5/21.85 +1.5/21.95
11'0-0 -1.5/21.84 +1.5/21.96
10'0-0 -1.5/21.84 +1.5/21.97
10'0-0 -1.5/21.85 +1.5/21.96
9'0-0 -1.5/21.84 +1.5/21.97
9'0-0 -1.5/21.85 +1.5/21.96
9'0-0 -1.5/21.86 +1.5/21.95
8'0-0 -1.5/21.85 +1.5/21.96
8'0-0 -1.5/21.94 +1.5/21.86
7'0-0 -1.5/21.95 +1.5/21.85
7'0-0 -1.5/21.95 +1.5/21.86
7'0-0 -1.5/21.93 +1.5/21.88
5'0-0 -1.5/21.94 +1.5/21.86
5'0-0 -1.5/21.92 +1.5/21.89
4'0-0 -1.5/21.97 +1.5/21.84
3'0-0 -1.5/21.92 +1.5/21.88
2'0-0 -1.5/21.95 +1.5/21.86
2'0-0 -1/1.51.55 +1/1.52.46
2'0-0 -1.5/21.97 +1.5/21.84
2'0-0 -1.5/21.93 +1.5/21.88
1'0-0 -1.5/21.94 +1.5/21.87
1'0-0 -1.51.76 +1.52.07
1'0-0 -1.5/21.95 +1.5/21.86
01:37 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.52.00 +1/1.51.81
01:34 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.52.01 +1/1.51.81
01:34 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.51.99 +1/1.51.81
01:34 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.52.01 +1/1.51.81
01:32 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.51.99 +1/1.51.81
01:31 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.51.99 +1/1.51.82
01:28 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.51.98 +1/1.51.82
01:27 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.51.96 +1/1.51.84
01:27 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.51.99 +1/1.51.82
01:26 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.52.00 +1/1.51.81
01:26 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.52.01 +1/1.51.80
01:25 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.52.02 +1/1.51.79
01:25 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.52.01 +1/1.51.80
01:22 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.52.02 +1/1.51.79
01:22 PM Tuesday, June 06, 2024
01:20 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.52.02 +1/1.51.79
01:19 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.52.05 +1/1.51.77
01:19 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.52.03 +1/1.51.78
01:18 PM Tuesday, June 06, 2024 -1/1.52.01 +1/1.51.80
12:19 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.93 +1.5/21.88
12:16 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.92 +1.5/21.89
12:14 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.91 +1.5/21.90
12:12 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.91 +1.5/21.89
12:10 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.90 +1.5/21.91
12:09 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.89 +1.5/21.91
12:06 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.91 +1.5/21.90
12:05 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.92 +1.5/21.89
12:03 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.90 +1.5/21.91
12:02 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.90 +1.5/21.90
12:00 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.89 +1.5/21.92
11:59 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.90 +1.5/21.91
11:55 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.89 +1.5/21.92
11:54 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.90 +1.5/21.91
11:53 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.88 +1.5/21.93
11:52 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.90 +1.5/21.91
11:50 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.92 +1.5/21.89
11:44 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.90 +1.5/21.90
11:43 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.92 +1.5/21.89
11:42 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.91 +1.5/21.90
11:40 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.90 +1.5/21.90
11:39 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.89 +1.5/21.91
11:29 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.89 +1.5/21.92
11:18 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.89 +1.5/21.91
11:16 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.90 +1.5/21.91
11:14 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.91 +1.5/21.90
11:12 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.90 +1.5/21.91
11:10 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.88 +1.5/21.93
11:03 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.87 +1.5/21.94
11:00 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.89 +1.5/21.92
10:59 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.88 +1.5/21.92
10:57 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.90 +1.5/21.91
10:54 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.91 +1.5/21.90
10:49 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.92 +1.5/21.89
10:47 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.91 +1.5/21.90
10:46 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.90 +1.5/21.91
10:42 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.88 +1.5/21.92
10:41 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.88 +1.5/21.93
10:34 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.87 +1.5/21.94
10:21 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.86 +1.5/21.95
10:03 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.86 +1.5/21.94
09:56 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.85 +1.5/21.95
09:53 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.88 +1.5/21.93
09:52 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.89 +1.5/21.92
09:48 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.90 +1.5/21.91
09:46 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.88 +1.5/21.92
09:39 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.90 +1.5/21.90
09:38 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.91 +1.5/21.90
09:32 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.92 +1.5/21.89
09:31 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.94 +1.5/21.87
09:27 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.92 +1.5/21.89
09:19 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.89 +1.5/21.92
09:06 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.90 +1.5/21.91
09:03 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.90 +1.5/21.90
09:03 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.89 +1.5/21.92
09:01 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.88 +1.5/21.93
08:49 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.86 +1.5/21.95
08:46 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.86 +1.5/21.94
08:36 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.87 +1.5/21.94
08:11 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.86 +1.5/21.94
07:58 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.87 +1.5/21.94
07:56 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.86 +1.5/21.95
07:47 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.85 +1.5/21.95
07:45 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.86 +1.5/21.94
07:27 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.87 +1.5/21.94
07:24 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.85 +1.5/21.96
07:23 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.86 +1.5/21.95
07:15 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.88 +1.5/21.93
07:09 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.87 +1.5/21.94
07:04 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.87 +1.5/21.93
07:01 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.88 +1.5/21.93
07:00 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.87 +1.5/21.94
06:54 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.84 +1.5/21.97
06:51 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.85 +1.5/21.96
06:51 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.84 +1.5/21.97
06:47 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.81 +1.5/22.00
06:44 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.02 +21.79
06:41 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.78 +1.5/22.03
06:38 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.79 +1.5/22.03
06:36 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.78 +1.5/22.04
06:33 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.03 +21.78
06:24 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.01 +21.80
06:18 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.00 +21.81
06:03 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.02 +21.79
05:50 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.03 +21.78
05:41 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.02 +21.79
05:40 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.78 +1.5/22.04
05:39 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.79 +1.5/22.02
05:38 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.80 +1.5/22.02
05:36 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.79 +1.5/22.03
05:34 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.03 +21.78
05:30 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.79 +1.5/22.03
05:28 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.79 +1.5/22.02
05:19 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.03 +21.78
05:18 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.01 +21.80
05:12 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.99 +21.82
05:11 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.98 +21.83
05:09 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.03 +21.78
05:07 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.78 +1.5/22.03
05:03 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.81 +1.5/22.00
05:00 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.80 +1.5/22.02
04:56 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.79 +1.5/22.02
04:55 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.78 +1.5/22.03
04:49 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.02 +21.79
04:45 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.00 +21.81
04:36 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.03 +21.79
04:32 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.02 +21.79
04:30 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.79 +1.5/22.02
04:20 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.78 +1.5/22.03
04:19 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.04 +21.78
04:15 AM Tuesday, June 06, 2024 -1.5/21.79 +1.5/22.02
04:14 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.01 +21.80
04:11 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.02 +21.79
04:11 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.01 +21.80
04:10 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.99 +21.82
04:06 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.98 +21.83
04:04 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.99 +21.82
03:53 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.00 +21.81
03:51 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.99 +21.82
03:49 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.01 +21.80
03:45 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.99 +21.82
03:41 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.02 +21.80
03:35 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.00 +21.81
03:32 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.98 +21.82
03:31 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.98 +21.83
03:29 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.98 +21.82
03:28 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.97 +21.84
03:20 AM Tuesday, June 06, 2024 -22.00 +21.81
03:20 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.99 +21.82
03:12 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.96 +21.85
02:30 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.97 +21.84
02:28 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.96 +21.85
02:19 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.95 +21.85
02:18 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.97 +21.84
02:06 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.96 +21.85
02:05 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.97 +21.84
01:50 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.96 +21.85
01:47 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.97 +21.84
01:28 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.96 +21.85
01:26 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.95 +21.85
01:11 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.95 +21.86
01:07 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.96 +21.85
01:06 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.95 +21.86
12:33 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.96 +21.85
12:33 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.94 +21.87
12:32 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.93 +21.88
12:30 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.90 +21.90
12:03 AM Tuesday, June 06, 2024 -21.91 +21.89
09:34 PM Monday, June 06, 2024 -21.92 +21.89
09:20 PM Monday, June 06, 2024 -21.89 +21.89
09:06 PM Monday, June 06, 2024 -21.88 +21.90
09:02 PM Monday, June 06, 2024 -21.87 +21.91
08:53 PM Monday, June 06, 2024 -21.97 +21.81
07:41 PM Monday, June 06, 2024 -21.87 +21.91
05:37 PM Monday, June 06, 2024 -21.88 +21.90
04:56 PM Monday, June 06, 2024 -21.88 +21.91
04:05 PM Monday, June 06, 2024 -21.88 +21.90
02:27 PM Monday, June 06, 2024 -21.88 +21.91
02:23 PM Monday, June 06, 2024 -21.88 +21.90
02:08 PM Monday, June 06, 2024 -21.87 +21.91
01:59 PM Monday, June 06, 2024 -21.87 +21.92
01:55 PM Monday, June 06, 2024 -21.84 +21.94
01:00 PM Monday, June 06, 2024 -21.83 +21.95
10:49 AM Monday, June 06, 2024 -21.89 +21.90
10:14 AM Monday, June 06, 2024 -21.90 +21.89
09:59 AM Monday, June 06, 2024 -21.92 +21.87
09:05 AM Monday, June 06, 2024 -21.94 +21.84
09:01 AM Monday, June 06, 2024 -21.95 +21.84
08:52 AM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.80 +1.5/21.99
08:15 AM Monday, June 06, 2024 -22.05 +21.75
07:46 AM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.75 +1.5/22.05
07:42 AM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.77 +1.5/22.02
07:37 AM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.96 +1.5/21.82
07:33 AM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.94 +1.5/21.85
07:24 AM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.90 +1.5/21.89
07:19 AM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.87 +1.5/21.92
07:09 AM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.89 +1.5/21.89
06:56 AM Monday, June 06, 2024 -1.51.84 +1.51.94
06:52 AM Monday, June 06, 2024 -1.51.85 +1.51.93
06:47 AM Monday, June 06, 2024 -1.51.83 +1.51.96
04:48 AM Monday, June 06, 2024 -1.5/21.89 +1.5/21.89
Connecting to chat server...
Lost connection to chat server. Reconnecting in {connect_timeout} seconds...
Failed to load script from server. Parts of the site might not function properly.
Check your connection and try refreshing the page. If this persists, file a support ticket
Failed to load page from server.
Check your connection and try again.