Football fieldDownload×
Handicap
90+5'3-1
90+4'2-1 01.32 03.38
90+4'2-1 01.26 03.91
90+3'2-1 -0/0.53.91 +0/0.51.24
90+3'2-1 -0/0.53.81 +0/0.51.25
90+1'2-1 -0/0.52.82 +0/0.51.42
90+1'2-1 -0/0.52.91 +0/0.51.40
90+1'2-1 -0/0.52.82 +0/0.51.42
90+1'2-1 -0/0.52.77 +0/0.51.43
90'2-1 -0/0.52.50 +0/0.51.52
90'2-1 -0/0.52.56 +0/0.51.50
47'0-1
46'0-1 -1.52.04 +1.51.77
46'0-1 -1.52.04 +1.51.78
46'0-1 -1.52.05 +1.51.77
45'0-1 -1.51.98 +1.51.83
45'0-1 -1.51.97 +1.51.84
44'0-1 -1.51.95 +1.51.86
44'0-1 -1.51.94 +1.51.86
44'0-1 -1.51.92 +1.51.88
43'0-1 -1.51.92 +1.51.89
43'0-1 -1.51.91 +1.51.90
43'0-1 -1.51.94 +1.51.87
42'0-1 -1.51.92 +1.51.89
42'0-1 -1.51.91 +1.51.89
42'0-1 -1.51.91 +1.51.90
41'0-1 -1.51.89 +1.51.91
41'0-1 -1.51.90 +1.51.91
41'0-1 -1.51.88 +1.51.92
40'0-1 -1.51.88 +1.51.93
40'0-1 -1.51.87 +1.51.93
40'0-1 -1.51.86 +1.51.94
40'0-1 -1.51.85 +1.51.96
37'0-1 -1.51.80 +1.52.01
37'0-1 -1.51.80 +1.52.02
37'0-1 -1.51.82 +1.51.99
37'0-1 -1.51.81 +1.52.01
36'0-1 -1.51.80 +1.52.02
36'0-1 -1.5/22.04 +1.5/21.78
36'0-1 -1.5/22.03 +1.5/21.79
35'0-1 -1.5/21.98 +1.5/21.82
35'0-1 -1.5/21.97 +1.5/21.83
35'0-1 -1.5/21.94 +1.5/21.86
34'0-1 -1.5/21.92 +1.5/21.88
34'0-1 -1.5/21.93 +1.5/21.87
34'0-1 -1.5/21.92 +1.5/21.88
34'0-1 -1.5/21.90 +1.5/21.90
33'0-1 -1.5/21.89 +1.5/21.91
33'0-1 -1.5/21.85 +1.5/21.95
33'0-1 -1.5/21.84 +1.5/21.96
32'0-1 -1.5/21.82 +1.5/21.98
32'0-1 -1.5/21.82 +1.5/21.99
32'0-1 -1.5/21.81 +1.5/22.01
31'0-1 -1.5/21.80 +1.5/22.01
31'0-1 -1.5/21.79 +1.5/22.02
30'0-1 -22.04 +21.77
30'0-1 -22.03 +21.79
30'0-1 -22.01 +21.80
30'0-1 -22.00 +21.81
29'0-1 -22.00 +21.80
29'0-1 -22.01 +21.80
29'0-1 -22.03 +21.79
27'0-1 -21.95 +21.85
26'0-1 -21.97 +21.84
25'0-1 -21.95 +21.85
25'0-1 -21.95 +21.86
25'0-1 -21.93 +21.87
25'0-1 -21.94 +21.86
24'0-1 -21.95 +21.85
24'0-1 -21.97 +21.83
24'0-1 -21.98 +21.82
24'0-1 -21.99 +21.81
23'0-1 -21.92 +21.89
23'0-1 -21.90 +21.91
23'0-1 -21.90 +21.90
23'0-1 -21.92 +21.89
22'0-1 -21.94 +21.87
21'0-1 -21.93 +21.87
21'0-1 -21.92 +21.89
21'0-1
21'0-1 -21.88 +21.92
21'0-1 -21.90 +21.90
19'0-0 -1.5/21.86 +1.5/21.95
19'0-0 -1.5/21.85 +1.5/21.95
18'0-0 -1.5/21.84 +1.5/21.97
18'0-0 -1.5/21.87 +1.5/21.93
17'0-0 -1.5/21.89 +1.5/21.91
17'0-0 -1.5/21.88 +1.5/21.92
16'0-0 -1.5/21.86 +1.5/21.95
16'0-0 -1.5/21.85 +1.5/21.96
16'0-0 -1.5/21.84 +1.5/21.97
15'0-0 -1.5/21.82 +1.5/21.98
15'0-0 -1.5/21.82 +1.5/22.00
15'0-0 -1.5/21.81 +1.5/22.00
15'0-0 -1.5/21.82 +1.5/22.00
14'0-0 -1.5/21.81 +1.5/22.01
14'0-0 -1.5/21.82 +1.5/21.99
14'0-0 -1.5/21.80 +1.5/22.01
13'0-0 -1.5/21.81 +1.5/22.00
13'0-0 -1.5/21.81 +1.5/22.01
13'0-0 -1.5/21.83 +1.5/21.97
12'0-0 -1.5/21.88 +1.5/21.93
12'0-0 -1.5/21.82 +1.5/21.99
11'0-0 -22.01 +21.80
11'0-0 -22.03 +21.79
11'0-0 -22.01 +21.81
11'0-0 -21.99 +21.81
10'0-0 -21.98 +21.82
10'0-0 -21.98 +21.83
10'0-0 -21.98 +21.82
9'0-0 -21.87 +21.94
8'0-0 -21.86 +21.94
8'0-0 -21.84 +21.96
7'0-0 -21.81 +21.99
7'0-0 -2/2.52.01 +2/2.51.80
6'0-0 -2/2.52.00 +2/2.51.81
5'0-0 -2/2.52.01 +2/2.51.80
5'0-0 -2/2.52.00 +2/2.51.81
5'0-0 -2/2.51.91 +2/2.51.89
5'0-0 -2/2.51.89 +2/2.51.92
4'0-0 -2/2.51.88 +2/2.51.93
4'0-0 -2/2.51.84 +2/2.51.96
4'0-0 -2/2.51.83 +2/2.51.98
3'0-0 -2/2.51.82 +2/2.51.98
3'0-0 -2/2.51.82 +2/2.51.99
3'0-0 -2.51.99 +2.51.82
3'0-0 -2.52.00 +2.51.81
2'0-0 -2.51.99 +2.51.82
2'0-0 -2.51.97 +2.51.84
2'0-0 -2.51.98 +2.51.82
2'0-0 -2.51.95 +2.51.85
1'0-0 -2.51.92 +2.51.89
1'0-0 -2.51.94 +2.51.87
1'0-0 -2.51.89 +2.51.92
1'0-0 -2.51.87 +2.51.94
1'0-0 -2.51.90 +2.51.91
1'0-0 -2.51.87 +2.51.94
1'0-0
1'0-0 -2.51.87 +2.51.94
1'0-0 -2.51.85 +2.51.95
02:03 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.52.03 +1.51.79
02:00 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.51.99 +1.51.82
01:59 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.51.99 +1.51.81
01:55 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.51.99 +1.51.82
01:54 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.51.98 +1.51.83
01:49 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.51.97 +1.51.84
01:49 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.51.98 +1.51.82
01:48 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.51.99 +1.51.82
01:48 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.51.99 +1.51.81
01:47 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.51.99 +1.51.82
01:47 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.51.97 +1.51.84
01:47 PM Tuesday, June 06, 2024 -1.51.97 +1.51.83
12:56 PM Tuesday, June 06, 2024 -2.51.84 +2.51.97
12:55 PM Tuesday, June 06, 2024 -2.51.83 +2.51.98
12:54 PM Tuesday, June 06, 2024 -2.51.82 +2.51.98
12:51 PM Tuesday, June 06, 2024 -2.51.84 +2.51.97
12:46 PM Tuesday, June 06, 2024 -2.51.82 +2.51.99
12:45 PM Tuesday, June 06, 2024 -2.51.81 +2.52.00
12:40 PM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.99 +2.5/31.82
12:39 PM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.98 +2.5/31.83
12:35 PM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.97 +2.5/31.84
12:34 PM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.96 +2.5/31.85
12:32 PM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.95 +2.5/31.86
12:29 PM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.89 +2.5/31.92
12:29 PM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.91 +2.5/31.90
12:26 PM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.91 +2.5/31.89
12:25 PM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.90 +2.5/31.91
12:20 PM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.93 +2.5/31.88
12:19 PM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.94 +2.5/31.87
12:17 PM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.95 +2.5/31.86
12:14 PM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.93 +2.5/31.87
12:12 PM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.93 +2.5/31.88
12:10 PM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.91 +2.5/31.90
12:10 PM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.93 +2.5/31.88
12:09 PM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.91 +2.5/31.90
11:59 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.95 +2.5/31.85
11:52 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.96 +2.5/31.85
11:31 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.95 +2.5/31.86
11:18 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.96 +2.5/31.85
11:17 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.95 +2.5/31.86
11:13 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.94 +2.5/31.87
10:45 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.93 +2.5/31.87
10:41 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.95 +2.5/31.86
10:34 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.94 +2.5/31.86
10:23 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.94 +2.5/31.87
10:19 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.93 +2.5/31.88
10:08 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.93 +2.5/31.87
10:06 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.92 +2.5/31.89
10:03 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.95 +2.5/31.86
09:46 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.96 +2.5/31.85
09:40 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.92 +2.5/31.89
09:32 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.91 +2.5/31.90
09:32 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.92 +2.5/31.89
09:29 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.92 +2.5/31.88
09:22 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.93 +2.5/31.88
09:20 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.92 +2.5/31.89
09:19 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.91 +2.5/31.90
09:15 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.90 +2.5/31.91
09:09 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.89 +2.5/31.91
09:08 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.91 +2.5/31.90
09:08 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.89 +2.5/31.92
08:56 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.87 +2.5/31.94
08:49 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.83 +2.5/31.98
08:34 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.81 +2.5/32.00
08:32 AM Tuesday, June 06, 2024 -32.00 +31.81
08:31 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.79 +2.5/32.02
08:11 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.82 +2.5/31.99
08:02 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.81 +2.5/32.00
07:59 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.96 +31.84
07:57 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.95 +31.85
07:26 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.97 +31.84
06:28 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.98 +31.83
06:17 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.97 +31.84
06:13 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.99 +31.82
06:12 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.95 +31.85
06:11 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.95 +31.86
06:04 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.93 +31.88
06:03 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.92 +31.89
06:02 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.93 +31.88
06:00 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.94 +31.86
05:47 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.98 +31.83
05:45 AM Tuesday, June 06, 2024 -32.00 +31.81
05:44 AM Tuesday, June 06, 2024 -32.01 +31.81
05:43 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.80 +2.5/32.01
05:40 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.81 +2.5/32.00
05:38 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.83 +2.5/31.97
05:32 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.82 +2.5/31.99
05:28 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.83 +2.5/31.98
05:20 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.82 +2.5/31.99
05:19 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.84 +2.5/31.97
05:09 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.83 +2.5/31.98
05:07 AM Tuesday, June 06, 2024 -2.5/31.82 +2.5/31.99
04:59 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.99 +31.82
04:56 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.95 +31.86
04:53 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.96 +31.85
04:49 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.98 +31.83
04:36 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.97 +31.84
04:29 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.94 +31.86
03:48 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.94 +31.87
03:41 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.92 +31.89
03:31 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.90 +31.90
03:14 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.91 +31.89
03:06 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.90 +31.90
02:55 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.90 +31.91
02:34 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.89 +31.92
02:22 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.88 +31.93
02:17 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.89 +31.92
01:47 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.88 +31.93
01:38 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.90 +31.91
01:32 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.89 +31.92
01:25 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.88 +31.93
01:05 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.90 +31.91
12:56 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.89 +31.91
12:45 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.89 +31.92
12:41 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.88 +31.92
12:30 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.86 +31.95
12:28 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.90 +31.91
12:27 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.92 +31.89
12:26 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.94 +31.87
12:10 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.93 +31.88
12:04 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.92 +31.89
12:00 AM Tuesday, June 06, 2024 -31.90 +31.90
11:54 PM Monday, June 06, 2024 -31.89 +31.92
11:49 PM Monday, June 06, 2024 -31.92 +31.89
11:36 PM Monday, June 06, 2024 -31.94 +31.87
11:17 PM Monday, June 06, 2024 -31.97 +31.84
11:08 PM Monday, June 06, 2024 -31.96 +31.85
10:55 PM Monday, June 06, 2024 -31.95 +31.86
10:33 PM Monday, June 06, 2024 -31.97 +31.84
10:29 PM Monday, June 06, 2024 -31.96 +31.85
10:20 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.82 +2.5/31.98
10:02 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.83 +2.5/31.98
09:53 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.82 +2.5/31.97
09:43 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.81 +2.5/31.97
09:34 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.81 +2.5/31.98
09:25 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.79 +2.5/32.00
09:20 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.84 +2.5/31.95
09:15 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.85 +2.5/31.94
08:35 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.90 +2.5/31.89
06:28 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.88 +2.5/31.91
06:14 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.88 +2.5/31.90
05:37 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.86 +2.5/31.92
05:23 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.87 +2.5/31.92
04:46 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.86 +2.5/31.92
04:25 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.87 +2.5/31.91
04:21 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.88 +2.5/31.91
04:16 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.88 +2.5/31.90
04:05 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.91 +2.5/31.88
03:51 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.89 +2.5/31.90
03:43 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.87 +2.5/31.91
03:29 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.84 +2.5/31.95
03:20 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.81 +2.5/31.97
03:16 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.79 +2.5/32.00
03:11 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.81 +2.5/31.97
03:07 PM Monday, June 06, 2024 -31.96 +31.82
03:02 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.81 +2.5/31.98
02:54 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.82 +2.5/31.96
02:17 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.88 +2.5/31.91
01:50 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.86 +2.5/31.92
12:36 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.84 +2.5/31.94
12:32 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.83 +2.5/31.95
12:24 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.85 +2.5/31.93
12:02 PM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.83 +2.5/31.95
11:56 AM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.85 +2.5/31.94
11:52 AM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.81 +2.5/31.98
11:43 AM Monday, June 06, 2024 -32.01 +31.79
11:39 AM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.81 +2.5/31.98
11:17 AM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.86 +2.5/31.93
11:12 AM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.91 +2.5/31.88
11:04 AM Monday, June 06, 2024 -2.5/31.93 +2.5/31.85
10:35 AM Monday, June 06, 2024 -2.51.82 +2.51.97
10:22 AM Monday, June 06, 2024 -2.51.81 +2.51.97
10:14 AM Monday, June 06, 2024 -2.51.83 +2.51.95
09:55 AM Monday, June 06, 2024 -2.51.82 +2.51.97
09:47 AM Monday, June 06, 2024 -2.51.85 +2.51.94
09:30 AM Monday, June 06, 2024 -2.51.88 +2.51.90
09:15 AM Monday, June 06, 2024 -2.51.91 +2.51.88
09:05 AM Monday, June 06, 2024 -2.51.90 +2.51.89
07:52 AM Monday, June 06, 2024 -2.51.89 +2.51.89
07:19 AM Monday, June 06, 2024 -2.51.94 +2.51.84
06:46 AM Monday, June 06, 2024 -2/2.51.84 +2/2.51.94
06:14 AM Monday, June 06, 2024 -2/2.51.89 +2/2.51.89
04:48 AM Monday, June 06, 2024 -2/2.51.94 +2/2.51.84
03:30 AM Monday, June 06, 2024 -21.78 +22.02
Connecting to chat server...
Lost connection to chat server. Reconnecting in {connect_timeout} seconds...
Failed to load script from server. Parts of the site might not function properly.
Check your connection and try refreshing the page. If this persists, file a support ticket
Failed to load page from server.
Check your connection and try again.